Deze lijst toont de piloten, de co-piloten en de nieuwe leden die hun FFCB-lidgeld betaald hebben en dus effectief lid zijn. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.
Portretfoto's voor deze pagina kan je het best sturen naar webmaster@hog-flanders-fields.be.


PilotsCo-pilotsNieuwe leden


Artikel 5 uit het Huishoudelijk Reglement:

"Elk nieuw lid zal een Membership Officer of Safety Officer toegewezen krijgen die hem/haar zal bijstaan in het reilen en zeilen van de Chapter. Tevens zal elk nieuw lid een proefperiode van 1 jaar moeten doorstaan. Tijdens deze proefperiode zal het nieuwe lid minstens 700km moeten meerijden op onze zondagritten, pas na deze proefperiode zal de uiteindelijke toetreding goedgekeurd worden door het bestuur. Dit gebeurt bij onze jaarlijkse inschrijving tijdens de nieuwjaarsreceptie of bij de Secretary of Treasurer."